دوشنبه ٢٥ شهريور ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > اولویت های پژوهشی مرکز 
 
 

بعضی از زمينه های تحقيقاتی اين مرکز به شرح زير است:

 

1-اعتیاد

مجاورت جمهوری اسلامی ايران با بعضی از کشورها که کانون کشت و توليد مواد مخدر هستند و ترانزيت محموله های اين مواد از ايران، سهولت دسترسی به اين مواد را موجب شده و بلای خانمانسوز اعتياد را برای بسياری به ارمغان آورده است. متاسفانه مبهم بودن مکانيسم اعتياد و روشن نبودن چگونگی تحمل يافتن به اين مواد مهلک، درمان معتادان را فقط برای مقاطعی کوتاه ممکن می سازد. بررسی چگونگی بروز اعتياد، شناخت نوروترانسميترهای دخيل و گيرنده های ذيربط از طريق مطالعه مدل های حيوانی می تواند راهکار مناسبی برای برون رفت از اين مهلکه سنگين فراهم کند.

 

2- درد

با توجه به ناشناخته های بسيار مکانيسم های دخيل در درد، يکی از اولويت های تحقيقاتی اين مرکز انجام پژوهش در زمينه های سلولی، ملکولی و رفتاری درد است. شناخت مکانيسم های درد حاد و مزمن و نوروبيولوژی درد مزمن از جمله طرح های در دست انجام اين مرکز است. همچنين بررسی تاثير داروهای مختلف به خصوص اوپيوئيدها و نقش نوروترانسميترها روی انواع مختلف درد در الگوهای رفتاری حيوانی از ديگر اهداف اين مرکز است.

 

3-صرع

شمار قابل توجه مبتلايان به صرع و زيان های اقتصادی و اجتماعی حاصل از ابتلا به اين بيماری، پرداختن به طرق مختلف درمان آن را موجه ساخته است. مطالعاتی که تاکنون در اين مرکز بر روی مدل های حيوانی مبتلا شده به صرع انجام گرفته ابهامات بسياری را برطرف کرده و ضمنا سوالات تازه ای را به عنوان ايده های پژوهشی جديد مطرح ساخته است.

 

4-بررسی گیاهان دارویی موثر بر سیستم عصبی

استفاده از عصاره های گياهان دارويی با استفاده از کتب قديمی طب سنتی، دروازه ای را عمدتا برای پاسخگويی به زمينه با اهميت حافظه، درد، اعتياد و صرع گشوده است. طرح های تحقيقاتی انجام شده و در دست انجام و نيز مقالات منتشره در مجلات معتبر علمی مبين اين نگاه تازه به زمينه های طب سنتی و بازيافت ارزش های واقعی موجود در اين زمينه است. روزآمد کردن نوشته های پيشکسوتان اين مقوله در جهان که پايگاه استوارش طب سنتی در ايران بوده است از رسالت های همه دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتی کشور است.

 

5-حافظه و یادگیری

با توجه به نکات قابل تحقيق فراوانی که در زمينه عملکرد حافظه و بروز اختلالات آن مثل آلزايمر، وجود دارد ونيز با توجه به تعداد قابل توجه تحقيقاتی که در زمينه حافظه و يادگيری در اين مرکز انجام گرفته يا در دست انجام است، يکی از زمينه های عمده تحقيق بر اين امر متمرکز است. خوشبختانه ابزار انجام اين گونه پژوهش ها موجود بوده و ادامه آن امکان پذير است.

 

6-غربالگری مواد شیمیایی سنتز شده توسط همکاران شیمیدان و داروساز کشور

ديرسالی است که داروسازان و شيمی دانان کشور به توليد مولکول های شيميايی جديد اهتمام ورزيده اند آنان با مولکول جديد کارشان خاتمه می يابد در حالی که بايد گروه دومی به غربالگری اين مولکول های تازه ساز بپردازند و خواص فارماکولوژيک و درمانی آن ها را کشف کنند. مرکز تحقيقات علوم اعصاب پروژه هايی را در دست اجرا و تدوين دارد تا اثرات سودمند و عوارض اين مولکول های جديد را بر CNS جستجو و کشف کند.

 

7-مقایسه کارایی و هم سنگی زیستی داروهای ساخت داخل با مشابهین خارجی آنها بر سیستم اعصاب

سال های اخير، در داروسازی کشور تحولات عظيم و عميقی صورت گرفته که شايد برجسته ترين آن ها توليد و فرموله کردن داروهای وارداتی بوده است. اين کار هنگامی اعتماد جامعه پزشکی را جلب خواهد کرد که به کمک پژوهش های مناسب کارايی همسان محصولات داخلی با مشابهين خارجی تاييد و منتشر شود. در اين زمينه گام هايی چند برداشته شده ولی حجم کارهای قابل انجام چنان گسترده است که فعاليت و تلاش مراکز تحقيقاتی متعدد را طلب می کند.

 

8-بیولوژی مولکولی

عملکرد سيستم عصبی مانند هر دستگاه ديگر بدن ارتباط تنگاتنگ با ماهيت و نحوه بروز اطلاعات موجود در ماده ژنتيکی دارد. شناخت عملکرد اين سيستم بدون شناخت اجزاء آن از قبيل سلول ها، مولکول ها و ژن ها به عنوان اجزاء سيستم، امکان پذير نيست. يک تغيير ژنتيکی می تواند با تغييرات همزمان در فيزيولوژی بيوشيمی و آناتومی يک موجود همراه باشد و به جمع بندی داشته های يک انسان در زمينه های مختلف علم پزشکی کمک کند. بنابراين مطالعه ژن ها از هر دو منظر Reductionism و Holism دارای اهميت است. از سوی ديگر اغلب تغييرات فيزيولوژيک، فارماکولوژيک و بيوشيميايی در سيستم عصبی با تغيير در ميزان فعاليت ژن ها، خاموش و يا روشن شدن آن ها همراه است که مطالعه اين تغييرات نيز از اهميت راهبردی برخوردار است.

 


پيوندهای مهم
سامانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
مرکز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهيد بهشــتی

آدرس: تهران‌‌ -‌ اوين‌‌ -‌ ميدان شهيد شهرياری -‌ بلوار دانشجو‌ -‌ دانشگاه شهيد بهشتی - ساختمان شماره 2 دانشکده بهداشت - مرکز تحقيقات علوم اعصاب

تلفن: 9-22429765-22431624- 021
فکس: 22431624-22432047- 021

nrciran@sbmu.ac.ir
پست الکترونیک:
  

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.