پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > درباره ما > برنامه‌های راهبردی 
 
 

برنامه های راهبردی

 

برنامه استراتژيک

• با توجه به ضرورت برنامه ريزی و توسعه فعاليت های مرکز و هماهنگی با ساير واحدهای دانشگاه و وزارت بهداشت، اين مرکز از اوايل سال 1382 اقدام به تهيه مقدمات برنامه راهبردی يا به عبارت ديگر برنامه استراتژيک برای مرکز کرد و باتشکيل چندين کارگاه آموزشی و تعيين اعضای کميته اجرايی و گروه مشاوران فعاليت علمی خود را آغاز کرده و نهايتا برنامه ريزی استراتژيک خود را در تابستان 1384 تدوين کرده و چندين بار مورد بازنگري و ارزشيابی قرار داده است.

• طراحی و تهيه بانک اطلاعاتی فعاليت های پژوهشی مرکز تحقيقات علوم اعصاب و اعضای هيئت علمی آن

 

  علم پزشکی به صورت روزافزون در حال گسترش است و روزانه صدها فعاليت پژوهشی در سراسر جهان به انجام می رسد و به بانکهای اطلاعاتی پزشکی جهان افزوده می شود. با توجه به توسعه سيستم های اطلاع رسانی در ساليان اخير، امکان دسترسی و بهره برداری از اين اطلاعات، و استفاده از پژوهش ها و تحقيقات انجام شده برای برنامه ريزيهای جديد و جلوگيری از دوباره کاری و فعاليت های تکراری به طور گسترده ای فراهم شده است. در کشور ما نيز در سالهای اخير در بسياری زمينه ها نظير درد، اعتياد، گياهان دارويی، التهاب، بيولوژی مولکولی که زمينه های اصلی پژوهش در مرکز تحقيقات علوم اعصاب است، پيشرفت های زيادی وجود داشته است و بسياری از فعاليت ها به طور همزمان و يا با فاصله اندک از کشورهای پيشرفته در حال انجام است. ليکن به دليل نبود سيستم اطلاع رسانی داخلی مناسب، امکان استفاده ساير افراد از نتيجه مقدور نبوده است. هدف از طراحی بانک اطلاعاتی، تهيه شناسنامه و معرفی فعاليت های پژوهشي انجام شده در مرکز از جمله پروژه های تحقيقاتی، مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و خارجی و مقالات ارسالی به کنگره های داخلی و خارجی است. بر اساس مدارک و پرونده های موجود در مرکز و اطلاعات کسب شده از محققان، بانک اطلاعاتی فوق تدوين شده است تا ساير محققان بتوانند از امکانات موجود در مرکز تحقيقات علوم اعصاب آگاه شوند و با زمينه های تحقيقاتی در حال انجام در اين مرکز بيشتر آشنا شوند و در صورت تمايل بتوانند از امکانات اين مرکز استفاده کنند.


پيوندهای مهم
پايگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پايگاه اطلاع رسانی رياست جمهوری

پايگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری
 
مرکز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهيد بهشــتی

آدرس: تهران‌‌ -‌ اوين‌‌ -‌ ميدان شهيد شهرياری -‌ بلوار دانشجو‌ -‌ دانشگاه شهيد بهشتی - ساختمان شماره 2 دانشکده بهداشت - مرکز تحقيقات علوم اعصاب

تلفن: 9-22429765-22431624- 021
فکس: 22431624-22432047- 021

nrciran@sbmu.ac.ir
پست الکترونیک:
  

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.