شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > آزمایشگاههای مرکز >  آزمايشگاه نوروفيزيولوژی 
 
 

آزمايشگاه نوروفيزيولوژی

(بررسی جنبه های سلولی و ملکولی کانالهای يونی و سيگنالينگ)

دکتر مهيار جان احمدی مسئوليت دو آزمايشگاه ثبت الکتروفيزيولوژی Whole cell Patch Clamp و Intracellular Recording را بعهده دارد. مغز ما وظايف خود را با ايجاد الگوهای منظم سيگنالهای الکتريکی در گروههايی از سلولهاي عصبی انجام می دهد. تحقيق در اين آزمايشگاه بر ويژگيهای سلولی و ملکولي اين رفتار منظم الکتريکی متمرکز گرديده است. مدارهای عصبی، ارتباط سيناپسي و ويژگيهای الکتريکی ذاتی سلولهای عصبی با هم در ايجاد الگوهای شيک ويژه که نهايتا منجر به بروز يک رفتار می گردد نقش دارند. تحقيق در اين دو آزمايشگاه عمدتا بر روی سلولهای پورکنژ مخچه و پيراميدال هيپوکامپ انجام می شود و تغييرات الکتروفيزيولوژی و ملکولی کانالهای يونی سلولهای مذکور در شرايط فيزيولوژيک و فيزيوپاتولوژيک مورد بررسی قرار می گيرد. همچنين در بخش ديگری به بررسی اثرات سلولی عناصر فلزی سنگينی از جمله آلومينيوم، سرب و نيز ترکيبات آلی فسفره و گياهان دارويی در سطح غشا سلول پرداخته می شود.

پيوندهای مهم
سامانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سامانه آموزشی سما

سامانه نوپا

سامانه مجلات نامعتبر و جعلی
مرکز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهيد بهشــتی

آدرس: تهران‌‌ -‌ اوين‌‌ -‌ ميدان شهيد شهرياری -‌ بلوار دانشجو‌ -‌ دانشگاه شهيد بهشتی - ساختمان شماره 2 دانشکده بهداشت - مرکز تحقيقات علوم اعصاب

تلفن: 9-22429765-22431624- 021
فکس: 22431624-22432047- 021

nrciran@sbmu.ac.ir
پست الکترونیک:
  

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.