چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > آزمایشگاههای مرکز > آزمايشگاه رفتاری درد 
 
 

آزمايشگاه رفتاری درد

مسئول: دکتر معصومه ثابت کسايیPh.D فارماکولوژی

استاد فارماکولوژی مرکز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

در اين آزمايشگاه با استفاده از وسايل و تجهيزات مختلف به اثرات ضد درد و هيپر آلژزی داروهای مختلف می پردازيم.

وسايل مورد استفاده در اين آزمايشگاه عبارتند ازHot Plate  برای اندازه گيری درد از طريـق ايجاد حـرارتTail Flick  از طريق تحريـکات نوری وVon Frey  که جهت سنجش هيپرآلژزی از طريق ايجاد فشار می باشد. همچنين استفاده از روش فرمالين تست که متد قابل اطمينانی در مورد بررسی دردهای حاد و مزمن است. در اين آزمايشگاه در طی مدت فعاليت، ما نائل به کسب تجارت حرفه ای در استفاده از داروها از طريق تزريق Interathecal وInteracerebral  شده ايم.

پيوندهای مهم
سامانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سامانه آموزشی سما

سامانه نوپا

سامانه مجلات نامعتبر و جعلی
مرکز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهيد بهشــتی

آدرس: تهران‌‌ -‌ اوين‌‌ -‌ ميدان شهيد شهرياری -‌ بلوار دانشجو‌ -‌ دانشگاه شهيد بهشتی - ساختمان شماره 2 دانشکده بهداشت - مرکز تحقيقات علوم اعصاب

تلفن: 9-22429765-22431624- 021
فکس: 22431624-22432047- 021

nrciran@sbmu.ac.ir
پست الکترونیک:
  

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.