جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > آزمایشگاههای مرکز > آزمايشگاه بيولوژی سلولی مولکولی 
 
 

آزمايشگاه سلولی-مولکولی

  مسئول: دکتر نادر مقصودی-PhD بيولوژی سلولی مولکولی

              استاد مرکز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

اين آزمايشگاه با هدف توسعه بيو تکنولوژی و مهندسی ژنتيک در شاخه علوم اعصاب و بيماريهای مرتبط با آن در مرکز تحقيقات عوم اعصاب راه اندازی شده است که دارای امکاناتی مانند: اتاق کشت سلول و آزمايشگاه بيولوژی مولکولی می باشد که اهم فعاليتهای ان استخراجDNA,RNA ، بيان ژن هترولوگ، کلونينگ، تخليص پروتئين و تعيين ويژگيهای پروتئين و ... می باشد. ضمن اينکه بانک ژنومی اين آزمايشگاه غنی و سازماندهی شده می باشد. زمينه های فعاليت اين آزمايشگاه به شرح ذيل می باشد:

1. بيماری های Neurodegenerative

a. پارکينسون: اين بيماری در اثر از بين رفتن نورونهای دوپامين ساز بوجود می آيد و فعاليتهای اين قسمت متمرکز بر تمايز سلولهای بنيادی به سلولهای دوپامين ساز و بيان ژنهای ضد استرس در اين سلولها و نهايتاً کاشت اين سلولهای جديد مهندسی ژنتيک شده در مغز ميانی حيوانات آزمايشگاهی که دارای اين بيماری، می باشد.

b. مالتيپل اسکلروزيس: اين بيماری نيز با از بين رفتن سلولهای غلاف ميلين در سلولهای عصبی ايجاد می شود و مطالعات بر روی ناميرا کردن سلولهایadult stem  و تمايز در مکان اين سلولها به سلوهای پشتيبانی عصبی مي باشد.

c. آلزايمر: اين بيماری که با نقص در فعاليت آنزيمی سلولهای عصبی و تشکيل پلاک بتا آميلوئيد در مغز ايجاد می شود از ديگر بيماريهای نورودژنراتيو است که مطالعات حاضر بر روی القاء ايجاد و بصورت آزمايشگاهی و حذف پلاک ها می باشد.

2. يکی ديگر از زمينه های فعال در اين آزمايشگاهها تحقيقات در زمينه کنترل رشد ويروسCVB3می باشد. اين ويروس از عوامل مهم بيماريهای مغزی در  کودکان وDCM  می باشد. در تحقيقات حاضر ژنهای پروتئينهای اصلی پاتوژنسيس اين ويروس کلون و بيان شده است و روشهای مختلف In-situ و Invitro جهت توقف فعاليت اين ژنها در سطح پروتئين در جريان می باشد.

 

3. طراحی و ساخت نانو ذرات هدفمند برای انتقالSIRNA  به صورتInvitro  وInvivo  برای تومور مغزی می باشد. دراين پروژه ابتدا کمپلکسهای هدفمند از طريق واکنش نانو ذرات يا هدف ياب ساخته می شود سپس کارايی اين کمپلکس در انتقال ماده درمانی به صورتinvitro  (سلولهای کشت) و در مرحله نهايی در موجود زنده (موش) بررسی می شود.

4. از ديگر فعاليتهای به پایان رسیده در آزمايشگاه سلولی مولکولی مرکز تحقيقات علوم اعصاب می توان به پروژه " بررسی تغييرات ژنوميکی و پروتئوميکی ناشی از استرس در منطقه هيپوکامپ مغز موشهای باردار اشاره کرد. در اين پروژه تظاهر و بيان ژنها و پروتئينهای مطرح در حافظه و يادگيری که به دنبال ايجاد استرس در دوران بارداری در مغز موش اتفاق می افتد مورد بررسی قرار گرفت.

5. همچنين از پروژه هايی که اخيراً در اين مرکز به اتمام رسيده، بررسی تعامل اثر انسولين و کورتيکوسترون و استرس بر حافظه و مرگ سلولی در هيپوکامپ رت است. استرس مزمن موجب افزايش گلوکورتيکوئيدهای آدرنال و متعاقب آن اختلال در عملکرد هيپوکامپ و حافظه می شود ولی مکانيسم آسيب نرونی ايجاد شده در اثر کورتيکوسترون شناخته شده نيست لذا انسولين که يک فاکتور تروفيک می باشد با فعال کردن مسيرهایPI3/AKT  موجب بقا سلول می شود.


 

پيوندهای مهم
سامانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سامانه آموزشی سما

سامانه نوپا

سامانه مجلات نامعتبر و جعلی
مرکز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهيد بهشــتی

آدرس: تهران‌‌ -‌ اوين‌‌ -‌ ميدان شهيد شهرياری -‌ بلوار دانشجو‌ -‌ دانشگاه شهيد بهشتی - ساختمان شماره 2 دانشکده بهداشت - مرکز تحقيقات علوم اعصاب

تلفن: 9-22429765-22431624- 021
فکس: 22431624-22432047- 021

nrciran@sbmu.ac.ir
پست الکترونیک:
  

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.