جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > آزمایشگاههای مرکز > آزمایشگاه ثبت پتانسیلهای میدانی 
 
 

دکتر نرگس حسين مردی

استاديار گروه فيزيولوژی و مرکز تحقيقات علوم اعصاب،

دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي

 

آزمايشگاه ثبت پتانسيل ميداني

پتانسيل ميدانی، پتانسيل الکتريکی توليد شده توسط سلول‏هاست که بوسيله ميکروالکترودهای خارج سلولی ثبت می‏شود. اين نوع ثبت نشان دهنده مجموع جريانات سيناپسی توليد شده در فضای کوچک اطراف نوک يک الکترود می‏باشد. در زمان توليد پتانسيل عمل در يک نورون، کانال‏های يونی در غشای نورون باز شده و جريان‏های الکتريکی از اين کانال‏ها و در فضای خارج سلولی در اطراف نورون تغييرات موضعی در ولتاژ خارج سلولی توليد می کند که با کمک يک الکترود ثبات، قابل ثبت است. معمولا پتانسيل ميدانی بوسيله فعال شدن همزمان تعداد زيادی از نورون‏ها توسط انتقال سيناپسی توليد می‏شود، زيرا سيگنال خارج سلولی از يک تک نورون بسيار کوچک می‏باشد. در برخی نواحی مغز نظير هيپوکمپ، نورون‏ها به گونه‏ای مرتب شده‏اند که همگی ورودی‏های سيناپسی در همان ناحيه دريافت می‏کنند و چون همه آنها در جهت مشابهی سازماندهی شده‏اند، سيگنال‏های خارج سلولی ناشی از تحريک سيناپسی يکديگر را خنثی نمی کنند، بلکه به هم اضافه شده تا به راحتی توسط الکترود ميدانی ثبت شوند. اين سيگنال خارج سلولی ثبت شده از جمعيتی از سلول‏ها پتانسيل ميدانی ناميده می‏شود.

معمولاً، وقايع مربوط به شکل پذيری سيناپسی مانند تقويت طولانی مدت، تضعيف طولانی مدت و تقويت زدايی با استفاده از يک الکترود تحريک و يک الکترود ثبات ميدانی بررسی می‏شود. ما در آزمايشگاه، مطالعه خود در مورد شکل پذيری سيناپسی را به پاسخ های سيناپسی نورون های هرمی CA1 به تحريک مسير جانبی شافر در هيپوکمپ محدود کرديم و از اين تکنيک برای بررسی مکانيسم های درگير در يادگيری و حافظه، اعتياد و صرع استفاده می‏نماييم.

پيوندهای مهم
سامانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سامانه آموزشی سما

سامانه نوپا

سامانه مجلات نامعتبر و جعلی
مرکز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهيد بهشــتی

آدرس: تهران‌‌ -‌ اوين‌‌ -‌ ميدان شهيد شهرياری -‌ بلوار دانشجو‌ -‌ دانشگاه شهيد بهشتی - ساختمان شماره 2 دانشکده بهداشت - مرکز تحقيقات علوم اعصاب

تلفن: 9-22429765-22431624- 021
فکس: 22431624-22432047- 021

nrciran@sbmu.ac.ir
پست الکترونیک:
  

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.