دوشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > آزمایشگاههای مرکز > آزمايشگاه ثبت تک کانال به روش الحاق کانال بداخل بای لايرهای ليپيدی 
 
 

آزمايشگاه ثبت تک کانال به روش الحاق کانال بداخل بای لايرهای ليپيدی (lipid bilayer)

 

   مسئول : دکتر افسانه الياسی PhD ، استاد فيزيولوژی

                مرکز تحقيقات علوم اعصاب و گروه فيزيولوژی

                دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

1

  شناخت يک کانال يونی و عمل آن توسط تکنيک هايی ميسر است که بتوانند جريان الکتريکی يونها را که بطور روش پسيو از غشا سلول عبور می کنند اندازه گيری نمايند. شايد در بين انواع مختلف تکنيک ها، پايه ای ترين بررسی عملکرد کانال های يونی، بررسی جريان از درون يک کانال و ويژگيهای آن باشد. بررسی رفتار تک کانال يونی توسط تکنيک هايی مانند پچ کلمپ و الحاق کانال به درون غشاهای دو لايه ليپيدی صورت می گيرد. الحاق کانال يونی شامل الحاق پروتئين های کانالی و يا زير واحدهای آن بداخل غشاهای دو لايه فسفولپيدی است که به ما اجازه می دهند، ويژگيهای کانال يونی را تحت شرايط ولتاژ کلمپ بررسی نمائيم. در عمل، اين واژه هم برای الحاق پروتئين های خالص کانال و هم جهت الحاق وزيکولهای طبيعی جدا شده بکار می رود.

 

  الحاق کانال بداخل غشا دو لايه امکانات زير را برای ما فراهم می سازد:

  • تکنيک ديگری غير از تکنيک pathc-clamp جهت بررسی فعاليت و عملکرد کانال يونی تحت شرايط ولتاژ کلمپ است.
  • امکان وجود تکنيکی جهت بررسی آن دسته از کانال های يونی که با روش های معمول الکتروفيزيولوژی قابل بررسی نمی باشند (مانند بررسی کانالهای يونی غشاء ارگانها)
  • متدهايی جهت ارزيابی خواص و رفتار مولکولهای خالص پروتئين های کانال.
  • در حال حاضر، آزمايشگاه ما خصوصيات بيوفيزيکی و الکترو فارماکولوژی کانال پتاسيم در غشاء ارگانلهای زير را مورد مطالعه قرار داده است:
  • غشاء رتيکولوم آندوپلاسميک خشن در هپاتوسيت های سالم موش
  • غشاء رتيکولوم آندوپلاسميک خشن در هپاتوسيت های موش ديابتی
  • غشاء داخلی ميتو کندری مغز موش سالم
پيوندهای مهم
سامانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سامانه آموزشی سما

سامانه نوپا

سامانه مجلات نامعتبر و جعلی
مرکز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهيد بهشــتی

آدرس: تهران‌‌ -‌ اوين‌‌ -‌ ميدان شهيد شهرياری -‌ بلوار دانشجو‌ -‌ دانشگاه شهيد بهشتی - ساختمان شماره 2 دانشکده بهداشت - مرکز تحقيقات علوم اعصاب

تلفن: 9-22429765-22431624- 021
فکس: 22431624-22432047- 021

nrciran@sbmu.ac.ir
پست الکترونیک:
  

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.