×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

نمایش اخبار

اطلاعیه جهت انجام طرح تحقیقاتی جایگزین سربازی نخبگان در مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اطلاعیه جهت انجام طرح تحقیقاتی جایگزین سربازی نخبگان در مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بیشتر
جلسه شورای عالی مرکز تحقیقات علوم اعصاب در تاریخ 10 تیر 1403 با حضور رئیس دانشگاه و معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه برگزار گردید.

جلسه شورای عالی مرکز تحقیقات علوم اعصاب در تاریخ 10 تیر 1403 با حضور رئیس دانشگاه و معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه برگزار گردید.

بیشتر
کتابچه ی مربوط به مدرسه زیباشناسی: توانمندسازی معلمان و مربیان کودک (پرورش و آموزش آگاهانه با بهره گیری از نوروساینس و زیباشناسی عصبی

کتابچه ی مربوط به مدرسه زیباشناسی: توانمندسازی معلمان و مربیان کودک (پرورش و آموزش آگاهانه با بهره گیری از نوروساینس و زیباشناسی عصبی

بیشتر
ژورنال کلوب 21 خرداد 1403: آقای دکتر رحیم زادگان

ژورنال کلوب 21 خرداد 1403: آقای دکتر رحیم زادگان

بیشتر
ژورنال کلوب 7 خرداد 1403: آقای دکتر میر شهرام صفری

ژورنال کلوب 7 خرداد 1403: آقای دکتر میر شهرام صفری

بیشتر
ژورنال کلوب 31 اردیبهشت 1403: خانم زهرا منصوری

ژورنال کلوب 31 اردیبهشت 1403: خانم زهرا منصوری

بیشتر
دومین دوره آموزشی علوم اعصاب شناختی ایران در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد: از مطالعه حیوانی تا نقشه برداری مغز انسان

دومین دوره آموزشی علوم اعصاب شناختی ایران در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد: از مطالعه حیوانی تا نقشه برداری مغز انسان

بیشتر
ژورنال کلوب 17 اردیبهشت 1403: خانم دکتر مریم بذرگر

ژورنال کلوب 17 اردیبهشت 1403: خانم دکتر مریم بذرگر

بیشتر
تعداد دانشجویان 
+
مقالات 
+
استنادات 
+
H-Index 
+
تنظیمات قالب